Zakat Harta Perniagaan Bagian Kedua

Zakat Harta Perniagaan Bagian Kedua

Zakat Harta Perniagaan Bagian Kedua perniagaan adalah harta yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan keuntungan. Harta perniagaan (jika telah mencapai nishab) dan telah sampai satu tahun, dinilai dengan nilai yang paling bermanfaat untuk orang-orang miskin dari nilai emas atau perak. Kadar zakat harta adalah 2,5%. Penjelasan: Ada 2 (dua) tema yang akan dibahas Zakat Mawaarid …

Lanjutkan membaca...

Zakat Harta Perniagaan Bagian Pertama

Zakat Harta Perniagaan Bagian Pertama

Zakat Harta Perniagaan Bagian Pertama Harta perniagaan adalah harta yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan dengan tujuan keuntungan. Harta perniagaan (jika telah mencapai nishab) dan telah sampai satu tahun, dinilai dengan nilai yang paling bermanfaat untuk orang-orang miskin dari nilai emas atau perak. Kadar zakat harta adalah 2,5%. Penjelasan: ‘Uruudh at-tijaarah (harta perniagaan) ‘Al-Uruudh dalam bahasa Arab …

Lanjutkan membaca...